Kontakt

KONTAKT

ODWOŁYWANIE UMÓWIONYCH WIZYT

Odwołanie sesji musi zostać dokonane z wyprzedzeniem co najmniej 24-godzinnym.

W przeciwnym razie osoba, która zarezerwowała termin, zobowiązuje się do uiszczenia przelewem pełnej opłaty w dniu, w którym miała się odbyć sesja.